G-ZBPZ4Q2C9J

زنبورداری

زنبورداری مجتمع سحر با ایده های جدید و سبکی نودر حوزه تکثیر زنبور و تولید عسل ارگانیک توانسته در زمان کوتاهی در کمتر از دو سال به موفقیت های چشمگیری دست یابد.
زنبورداری سحر با استفاده از تجربیات و امکانات و اطلاعات به روز در حوزه زنبورداری نژاد زنبورهای خود را به نژاد برتر در جهت بازدهی بهتر در تولید عسل طبیعی تغییر دهد و تا به امروز توانسته با تولید عسل مرغوب و با کیفیت بالا اعتماد مشتریان را جلب نماید.

مواردی مرتبط با این دسته بندی وجود ندارد.