G-ZBPZ4Q2C9J

دامداری

مجتمع سحر در راستای بهره برداری از چراگاه های تازه و منابع طبیعی موجود در منطقه و امکان تولید محصولات لبنی ارگانیک برای استفاده در مجتمع و عرضه محصولات به مشتریان و مسافرین عزیز قدم نهاد. مجتمع که در بخش دامداری با مدیریت پتانسیل های موجب رونق و بهره وری در این باب شده است.

مواردی مرتبط با این دسته بندی وجود ندارد.